Arheologii construiesc teorii şi concepte teoretice şi aplică tehnici ştiinţifice în studierea dovezilor directe ale culturii materiale ajunse până la noi. Studiul realizat de aceştia acoperă tot parcursul istoriei umane din momentul apariţiei primelor fiinţe omeneşti, până în prezent. Pentru a înţelege ce presupune arheologia, trebuie să avem cunoştinţe despre mărturiile materiale pe care le examinăm. Piatra, ceramica sau picturile pe perete sunt aproape indestructibile. Lemnul, pielea, metalele sau osul sunt mult mai friabile. În majoritatea siturilor arheologice se păstrează doar o parte dintre aceste resturi datorită condiţiilor variate de păstrare în sol. Arheologia a dezvoltat metode sofisticate pentru studiul trecutului preistoric. Acest studiu se realizează prin înregistrarea exactă, săparea precisă şi analiza detaliată de laborator. În afară de aceste etape (descoperirea, ordonarea şi descrierea obiectelor din trecut) arheologia presupune şi interpretarea rezultatelor. De fapt, în acest context, arheologia se transformă într-o disciplină interactivă, stabilind un echilibru între săparea precisă şi descrierea şi interpretarea teoretică.
Vă rugăm să adăugaţi site-uri care aduc informaţii valabile ştiinţific, de interes pentru specialişti, studenţi, pasionaţi. Datorită numărului destul de modest al site-urilor româneşti în domeniu, sunt bine venite şi pagini cu profil epigrafic, numismatic, ceramic, arhitectonic, antropologic.
Istoria monedei pe teritoriul României: descoperiri monetare, colecţii datând din Antichitate până la începutul epocii moderne.
Vă rugăm să propuneţi site-uri dedicate ilustrării şi studiului monedei de-a lungul istoriei.
Cărţi şi periodice, semnalate ori publicate pe internet, dedicate cercetărilor arheologice româneşti.
Vă rugăm să propuneţi pagini care fac referire la apariţii editoriale cu specific arheologic şi eventualele site-uri dedicate periodicelor româneşti pe care le dorim din ce în ce mai prezente (cel puţin prin cuprinsul ultimelor numere) pe Internet.
Şantiere arheologice de pe teritoriul României.
Vă rugăm să propuneţi pentru această subcategorie numai pagini dedicate unui sit arheologic anume.
Această subcategorie îşi propune gruparea site-urilor dedicate ştirilor, expoziţiilor şi evenimentelor din sfera arheologiei româneşti.
Vă rugăm să propuneţi site-uri dedicate ştirilor, expoziţiilor şi evenimentelor din sfera arheologiei româneşti.