Kolej to środek transportu osób i ładunków za pośrednictwem pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze kolejowym.
Prosimy o zgłaszanie hobbystycznych stron o kolei.