Tenis stołowy, pingpong, gra sportowa, polegająca na przebijaniu rakietką piłeczki celuloidowej ponad siatką z powierzchni własnego pola na pole przeciwnika, w sposób utrudniający mu odebranie piłki. Na każdym z dwóch pól stołu ping-pongowego piłka musi się odbić 1 raz.
Portale poświęcone tenisowi stołowemu, strony prywatne zawodników i trenerów, organizacje ogólnopolskie, magazyny internetowe i papierowe.