Gujana Francuska (franc. Guyane, Département d'Outre-Mer de Guyane française lub Guyane française) – francuskie terytorium zależne o statusie departamentu zamorskiego, położone w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim.