Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie fizyki - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także fizyczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)