In Partnership with AOL Search
 
Do kategorii należy zgłaszać czasopisma o tematyce ekologicznej tj. dotyczące relacji między elementami środowiska przyrodniczego Ziemi, w tym także relacji człowiek-przyroda. W ramach zagadnień dotyczących zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego nie mieszczą się często zlepiane z "ekologią" zagadnienia dotyczące sposobów żywienia, anarchizmu, homoseksualizmu, tolerancji, miłości do zwierzątek domowych, wyrobów oraz kolorów "ekologicznych" itp.
Kategoria obejmuje odnośniki do informacji na temat czasopism o tematyce ekologicznej wydawanych w formie tradycyjnej, jak również elektronicznej, w Polsce.
Kategoria zawiera strony poświęcone obszarom Natura 2000 lub sieci obszarów Natura 2000. Natura 2000 to sieć obszarów chronionych w Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone jako formy ochrony przyrody w Polsce wraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Obszary Natura 2000 chronią typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt będące szczególnie cennymi i zagrożonymi składnikami różnorodności biologicznej Europy.
Oddziały terenowe organizacji z treściami regionalnymi na stronach proszę zgłaszać do kategorii regionalnych (chyba, że treści na stronie są wartościowe dla szerokiego grona użytkowników). Podobnie postępować należy ze stronami klas uczniów i roczników studentów.
Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu ekologii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.
Instytucje prowadzące działalność edukacyjną w zakresie edukacji ekologicznej (ośrodki edukacji ekologicznej, zielone szkoły itp.)
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Warunki korzystania
Ostatnia zmiana: czwartek, 26 maj 2016 05:24:04 EDT - redaguj