In Partnership with AOL Search
 
Strony czasopism (wydawnictw ciągłych) z zakresu etnologii.
Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu etnologii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie etnologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także etnologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Warunki korzystania
Ostatnia zmiana: sobota, 3 sierpień 2013 20:15:08 EDT - redaguj