Etnologia jest dyscypliną naukową, której przedmiotem badań jest kultura specyficzna i decydująca o odrębności grup etnicznych.
Tylko strony o badaniu kultur grup etnicznych i narodów lub o kulturze etnicznej (ludowej). Strony twórców i zespołów ludowych proszę umieszczać w odpowiednich kategoriach katalogu World/Polska/Kultura_i_sztuka/

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Strony czasopism (wydawnictw ciągłych) z zakresu etnologii.
Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu etnologii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie etnologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także etnologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)