In Partnership with AOL Search
 
Serwisy informacyjne publikujące aktualne wiadomości ze świata nauki i oświaty oraz media związane z nauką i oświatą.
Tylko strony o badaniu kultur grup etnicznych i narodów lub o kulturze etnicznej (ludowej). Strony twórców i zespołów ludowych proszę umieszczać w odpowiednich kategoriach katalogu World/Polska/Kultura_i_sztuka/

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Etnologia jest dyscypliną naukową, której przedmiotem badań jest kultura specyficzna i decydująca o odrębności grup etnicznych.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Kategoria polskich stron o tematyce astronomicznej. Znajdują się tu zarówno duże serwisy wiadomości jak i strony poświęcone wąskiemu zagadnieniu z zakresu astronomii.
Zbiór stron edukacyjno-informacyjnych.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Biologia to nauka o organizmach żywych, o życiu, jego przejawach i właściwościach, o jego powstaniu i rozwoju na Ziemi. Źródło: Słownik języka polskiego PWN.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Do kategorii należy zgłaszać czasopisma o tematyce ekologicznej tj. dotyczące relacji między elementami środowiska przyrodniczego Ziemi, w tym także relacji człowiek-przyroda. W ramach zagadnień dotyczących zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego nie mieszczą się często zlepiane z "ekologią" zagadnienia dotyczące sposobów żywienia, anarchizmu, homoseksualizmu, tolerancji, miłości do zwierzątek domowych, wyrobów oraz kolorów "ekologicznych" itp.
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące podręcznikowo rozumianej filozofii. Strony światopoglądów religijnych powinny być zgłaszane do World/Polska/Społeczeństwo/Religia, a światopoglądów politycznych do World/Polska/Społeczeństwo/Polityka lub ogólnie do World/Polska/Społeczeństwo/Zagadnienia społeczne. 

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Filozofia jest dziedziną wiedzy, której przedmiot ulegał w trakcie jej ponad dwu i pół tysiącletniej historii niekiedy nawet dużym zmianom. Z tego powodu przypisuje się jej czasami dość odmienne treści. Historyczna zmienność zakresu zainteresowań filozoficznych bynajmniej nie oznacza jednak, że wszystko jest filozofią i że do tej kategorii można wrzucić wszystko, co się chce.
Oddziały terenowe organizacji z treściami regionalnymi na stronach proszę zgłaszać tylko do kategorii regionalnych (chyba, że treści na stronie są wartościowe dla szerokiego grona użytkowników). Podobnie postępować należy ze stronami klas uczniów i roczników studentów.
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Oddziały terenowe organizacji z treściami regionalnymi na stronach proszę zgłaszać tylko do kategorii regionalnych (chyba, że treści na stronie są wartościowe dla szerokiego grona użytkowników). Podobnie postępować należy ze stronami klas uczniów i roczników studentów.
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony osobiste (pisane o sobie) proszę zgłaszać do kategorii World/Polska/Społeczeństwo/Strony_osobiste/
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony komercyjne proszę zgłaszać do kategorii World: Polska: Komputery: Firmy.

Strony dotyczące zagadnień technicznych zgłaszać należy do kategorii World: Polska: Komputery: Sprzęt. Miejsce dla stron dotyczących programowania znajduje się w kategorii World: Polska: Komputery: Programowanie. W kategorii Informatyka jest miejsce dla stron związanych z edukacją komputerową oraz dotyczących ogólnych teorii informatycznych.

Zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się informacją, a w szczególności jej komputerowym przetwarzaniem.
Katalog nie obejmuje ogrodów przydomowych, działkowych i innych prywatnych nie spełniających wymogów ustawowych, które katalogowane są w dziale "Top: World: Polska: Dom: Ogród".
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Prosimy o zgłaszanie do tej kategorii stron o charkterze edukacyjnym.
Oferty kursów/szkoleń prosimy zgłaszać do kategorii regionalnych, zgodnie z siedzibą firmy/szkoły lub siedzibą główną.
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony domowe wydziałów, katedr, instytutów czy innych ośrodków matematycznych, powinny być zgłaszane do kategorii: World: Polska: Nauka i Edukacja: Matematyka: Wydziały i Instytuty.
"Matematyka podobna jest do wieży, której fundamenty położono przed wiekami, a do której dobudowuje się coraz wyższe piętra. Aby zobaczyć postęp budowy trzeba iść na piętro najwyższe, a schody są strome i składają się z licznych stopni." Słowa te wypowiedział wybitny polski matematyk Hugo Dyonizy Steinhaus próbując wyjaśnić niematematykom czym jest matematyka. Był on niezrównanym popularyzatorem, który kierował się następującą zasadą: "Rzeczą popularyzatora jest zabrać słuchacza do windy, z której nie zobaczy ani pośrednich pięter, ani pracą wieków ozdobionych komnat, ale przekona się, że gmach jest wysoki i że wciąż rośnie" Hugo Steinhaus mawiał również: "Przedmiotem matematyki jest rzeczywistość. Matematyka jest uniwersalna, nie ma rzeczy, która by była jej obca." Kategoria ta (jak i jej podkategorie) poświęcona jest rozumianej w bardzo szerokim znaczeniu matematyce.
Strony z materiałami edukacyjnymi z poszczególnych dziedzin nauki/przedmiotów nauczania zgłaszane powinny być do kategorii tych dziedzin nauki.
Kategoria gromadzi strony zawierające materiały edukacyjne - wspomagające proces uczenia się.
E-learning: teoria pedagogiczna oraz materiały na temat zdalnego nauczania.
Strony dotyczące bardziej sfery wiary i światopoglądu związanego z przeżyciami religijnymi, związane z ezoteryką, czyli nurtem duchowym propagującym wiedzę tajemną (np. o magii, okultyzmie, mistycyzmie lub antropozofii) proszę zgłaszać do kategorii World/Polska/Społeczeństwo/Religia_i_duchowość/Ezoteryzm_i_okultyzm/
Strony para- i pseudonaukowe. Paranauka to sfera badań nie mających charakteru naukowego, zajmująca się zjawiskami spornymi i trudnymi do wyjaśnienia. Pseudonauka to wytwór jakiejś działalności badawczej niesłusznie uważanej za naukę (ze względu na nie stosowanie się lub nie uznawanie metod naukowych).
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony poszczególnych katedr, zakładów, pracowni, ośrodków itd. wydzielanych w obrębie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub instytutów badawczo-rozwojowych zgłaszać należy do kategorii danego wydziału/instytutu/uczelni w katalogu World/Polska/Regionalne. Podobnie strony dotyczące poszczególnych form kształcenia (studiom podyplomowym, doktoranckim) zgłaszać należy do kategorii regionalnych właściwych ze względu na lokalizację.

więcej informacji (tylko redaktorzy)

Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Strony naukowe dotyczące religii ale zakładające prawdziwość wierzeń religijnych proszę zgłaszać do kategorii World/Polska/Społeczeństwo/Religia_i_duchowość/Chrześcijaństwo/Teologia lub kategorii odpowiednich religii w katalogu World/Polska/Społeczeństwo/Religia_i_duchowość/
Zespół nauk o religii, których podejście - w odróżnieniu do teologii - charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do przedmiotu badań (Wikipedia).
Do kategorii tej należy zgłaszać strony dotyczące wymienionych poniżej dyscyplin naukowych. Natomiast strony dotyczące gospodarki oraz produkcji rolniczej, leśnej, ogrodniczej należy zgłaszać do kategorii: World: Polska: Biznes: Rolnictwo i leśnictwo
Zespół dyscyplin nauk rolniczych a zwłaszcza: uprawa roli i roslin, hodowla i chów zwierząt, gleboznawstwo i chemia rolna, weterynaria, melioracje, maszynoznawstwo rolnicze, budownictwo wiejskie, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych, polityka agrarna, socjologia wsi itp.
Oddziały terenowe organizacji z treściami regionalnymi na stronach proszę zgłaszać tylko do kategorii regionalnych (chyba, że treści na stronie są wartościowe dla szerokiego grona użytkowników). Podobnie postępować należy ze stronami klas uczniów i roczników studentów.
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Jest to miejsce grupujące odnośniki do kategorii z ofertami sprzętu i materiałów potrzebnych w działalności naukowej i edukacyjnej.
Do tej kategorii proszę zgłaszać jedynie strony niekomercyjne.
Strony komercyjne proszę dodawać w kategorii Biznes: World/Polska/Biznes/
Strony związane z techniką wojskową proszę zgłaszać do kategorii Broń: World/Polska/Państwo/Wojsko/Broń/
Obecnie nie ma opisu stworzone dla tej kategorii.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Warunki korzystania
Ostatnia zmiana: sobota, 6 czerwiec 2015 06:05:07 EDT - redaguj