W folderze znajdują się miejsca na internecie dostarczające aktualnych informacji o charakterze ogólnym
Serwisy, informacje pogodowe.