Literatura - termin odnoszony głównie do literatury pięknej. To twórczość artystyczna wyrażona w słowie obejmująca poezję, dramat i prozę.
Literatura faktu - współczesna literatura narracyjna o charakterze dokumentalnym.
Prosimy zgłaszać tylko strony związane z literaturą. Przed zgłoszeniem przejrzyj dostępne kategorie. Postaraj się dopasować odpowiednią podkategorię do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim zawartych. Ułatwi to pracę redaktorom a tym samym pozwoli na szybsze dodanie zgłaszanej strony do katalogu.
Zgłoszenia stron, które są w trakcie budowy będą usuwane. Stronę taką można zgłosić ponownie gdy zostanie ukończona.
Prosimy zgłaszać tylko strony poświęcone twórczości literackiej autorów polskich jak i zagranicznych.
Zbiór stron traktujących o literaturze fantastycznej.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące literatury fantastycznej.
Strony poświęcone utworom poetyckim, zarówno uznanych twórców, jak i współcześnie powstającej twórczości internautów.
Strony zawierające wiersze określonych twórców prosimy zgłaszać do podkategorii oznaczonych pierwszą literą nazwiska autora. (Np. Abecadłowskiej, Asnyka pod "A", Babasińskiego, Baczyńskiego pod "B" itp.)

Strony przedstawiające przekrój niepokojów twórczych, którego poezja jest tylko jednym z elementów, prosimy zgłaszać raczej np. do kategorii "Strony osobiste".

W przypadku zgłaszania do katalogu stron zawierających utwory własne, uprasza się zgłaszajacych o zachowanie minimum samokrytycyzmu. Mówi się, że poezja jest sztuką ulotną i kryteria są względne, ale znowu bez przesady. Strony zawierające grafomanię o natężeniu powodującym ból zębów u redaktorów nie będą umieszczane w katalogu.

więcej informacji (tylko redaktorzy)