KOMPUTERY i INTERNET Szeroko rozumiane komputery. Sprzet, oprogramowanie, systemy operacyjne, sieci komputerowe, usługi integratorskie i doradcze A także wszystko na temat internetu: dostawcy internetu, usługi internetowe, projektowanie stron www, kawiarnie internetowe.
Do tej kategorii proszę zgłaszać strony informacyjne na temat sprzętu komputerowego.
Strony sklepów internetowych proszę zgłaszać do kategorii World/Polska/Zakupy/Komputery
Strony sklepów nieinternetowych proszę zgłaszać do kategorii regionalnych.
W folderze znajdują się miejsca na internecie dostarczające informacji ze świata komputerów i internetu.
Tylko algorytmy i struktury danych.
Proszę o zamieszczanie stron opisujących algorytmy i struktury danych.
Emulatory PC na rozmaite konsole.
Prosimy zgłaszać strony dotyczące tylko emulatorów. Jeśli nie będą one w szczególności dotyczyły emulatorów, najprawdopodobniej zostaną przeniesione do innego katalogu; prosimy dokładnie trzymać się wyznaczonych kategorii.
Dostawy łącz internetowych oraz firmy oferujące instalację sieci osiedlowych. Nie obejmuje hostingu WWW oraz serwerów innych usług.

Zasady Zgłaszania

  Zgłaszając stronę do tej kategorii:
 • nie należy stosować nadmiernie powtarzających się słów zarówno w tytule, jak i wyjaśnieniu
 • zachować charakter opisowy, np.:
  Tytuł: Firma
  Opis: jest producentem... oferuje...
 • nie należy wpisywać adresów przekierowujących do innych domen
 • należy stosować polskie znaki w opisie oraz tytule
 • w szczególności uprasza się o stosowanie możliwie krótkiego tytułu, np. nazwa firmy, oraz krótkiego, streszczonego opisu
 • nie należy stosować języka promującego stronę, np.: "Zapraszamy", "Witamy".
 • najważniejsze: nie należy umieszczać stron mających mało wspólnego z kategorią
Sugerowane jest również podanie adresu e-mail, umożliwiającego kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z funkcjonowania strony.

Niedostosowanie się do którejś z powyższych zasad oraz zasad zamieszczonych na tej stronie, może być równoznaczne z nieumieszczeniem strony w katalogu, lub przesunięciem jej do innej kategorii bez udzielenia na ten temat informacji.

W przypadku niejasności związanych z regulaminem, bądź Zasadami Zgłaszania prosi się o kontakt z redaktorem bieżącej, bądź nadrzędnej kategorii.

Programowanie (angielskie programming), formułowanie algorytmu rozwiązującego dany problem w postaci akceptowalnej przez komputer. Programowanie ma na celu skuteczne i zgodne z oczekiwaniami wykorzystanie komputera. Powszechnie uważa się, że dobre programowanie łączy elementy inżynierii, rzemiosła i sztuki.
Proszę o zamieszczanie stron opisujących algorytmy i struktury danych.

Ważne!

Do tej kategorii proszę zgłaszać strony informacyjne na temat sprzętu komputerowego.
Strony sklepów internetowych proszę zgłaszać do kategorii World/Polska/Zakupy/Komputery
Strony sklepów nieinternetowych proszę zgłaszać do kategorii regionalnych, np. World/Polska/Regionalne/Europa/Polska/Mazowieckie/Miejscowości/Warszawa/Biznes/Komputery_i_Internet.
Usenet to ogólnoświatowy system wymiany informacji. Dostęp do usenetu możliwy jest za pomocą programu zwanego newsreaderem lub czytnikiem news, który umożliwia wymianę wiadomości pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem, a także za pośrednictwem strony internetowej pełniącej rolę bramki usenetowej.