TRANSPORT = jeden z działów gospodarki, polegający na przemieszczaniu osób, rzeczy i energii. Efektem działalności transportu są usługi: przewozowe (podstawowe) oraz przeładunek, składowanie, spedycja, pośrednictwo, doradztwo itp. (pomocnicze). Nowe sektory usług transportowych tworzą: usługi lotnicze w transporcie towarowym, usługi kurierskie, usługi logistyczne. TRANSPORT LĄDOWY dzieli się na naziemny (samochodowy, kolejowy), podziemny (metro) i nadziemny (np. kolej linowa) oraz na szynowy (kolej, tramwaj) i bezszynowy (samochodowy); TRANSPORT WODNY — na morski i śródlądowy; TRASNPORT POWIETRZNY (lotniczy); TRASNPORT PRZESYŁOWY (rurociągowy, przewodowy i przenośnikowy). Ze względu na typ ładunku trasport dzieli się na TOWAROWY i PASAŻERSKI. Zależnie od zasięgu rozróżnia się transport DALEKI — odbywający się wzdłuż dróg o znacznym zasięgu i transport BLISKI — o ograniczonym zasięgu, odbywający się przy użyciu dźwignic i przenośników.
Usługi pocztowe i kurierskie.
TRANSPORT KOLEJOWY = transport naziemny, szynowy - przewozi ładunki masowe i pasażerów.
TRANSPORT LOTNICZY = transport powietrzny za pomocą samolotów - koncentruje się na przewozie pasażerów i ładunków o małej objętości, wymagających szybkiego przemieszczania.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące logistyki i transportu lotniczego.
TRANSPORT MORSKI = transport wodny za pomocą statków, odgrywa największą rolę w międzynarodowych przewozach ładunków, obsługując 70% światowej wymiany handlowej.
POCZTA = instytucja lub placówka zajmująca się przekazywaniem korespondencji lub przesyłek od nadawcy do odbiorcy.
Usługi pocztowe i kurierskie.
TRANSPORT SAMOCHODOWY = transport naziemny, drogowy - najbardziej uniwersalny rodzaj transportu ze względu na charakter ładunków: pasażerowie i rozmaite ładunki.
SPEDYCJA = umowa o usługi przewozowe obejmujące czynności związane z organizacją przewozu rzeczy (np. zawarcie umowy przewozu, nadanie lub odbiór przesyłki)