Firmy świadczące usługi w zakresie potwierdzania zgodności wyrobów z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. Także potwierdzające kompetentncje instytucji lub osób do wykonywania określonych zadań.