Obwód drukowany to płytka z materiału izolacyjnego z naniesionymi połączeniami (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi do montażu podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Połączenia ściśle odpowiadają schematowi zaprojektowanego wcześniej układu elektronicznego. Obwód drukowany może być jedno lub wielowarstwowy. Podzespoły montuje się w sposób przewlekany (montaż przewlekany - THT) po uprzednim wykonaniu odpowiednich otworów lub powierzchniowo (montaż powierzchniowy - SMD).