O'zbekcha ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar va lug'atlar; kutubxonalarning, Ta’lim muassasalarining va muzeylarning o'zbekcha saytlari.
O'zbekcha ensiklopediya-saytlar.
Kutubxonalaring o'zbekcha saytlari.
O'zbekcha lug'at veb sahifalari.
Ozbekcha ma'lumotnoma-saytlar.
Muzeylarning ozbekcha saytlari.
Ta’lim muassasalarining o'zbekcha saytlari.