O'zbek tilidagi Yevropa qit'asiga oid axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O'zbek tilida Buyuk Britaniyaga va Shimoliy Irlandiyaga oid axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.
O'zbek tilida Germaniyaga oid axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.