O'zbekistoning biznes va iqtisodiyoti haqida o'zbek tilida axborot beruvchi saytlar kategoriyasi.

Ish

Ish beruvchi saytlar.
Kompyuter va axborot texnologiyalari haqida o'zbek tilidagi saytlar.
Biznes va iqtisodiyot bo'yicha maslahatchi-konsultant saytlar.
Bank-moliya xizmat sohalari bo`yicha saytlar.