Kategorien omfatter teknologi beregnet på romfart og opplæring knyttet til dette.