Teknologi omfatter læren om og studiet av praktiske framgangsmåter i håndverk og industri samt bruk av vitenskapelige resultater for å oppnå bestemte mål.
Teoretiske utredninger bør vurderes om de hører hjemme her eller i World/Norsk/Vitenskap/Fysikk. Sider om salg av ferdige produkter skal inn under passende katalog i World/Norsk/Handel.
Institusjoner som gir utdannelse innen tekniske fagområder.
Omfatter elektroniske kretser og teknologi bygget på dette.
Teoretiske utredninger bør vurderes om de hører hjemme her eller i World/Norsk/Vitenskap/Fysikk. Sider om salg av ferdige produkter skal inn under passende katalog i World/Norsk/Handel.
Kategorien omfatter energikilder og utnyttelsen av disse.
Fagforeninger som organiserer ingeniører og andre yrkesgrupper knyttet til teknologi.
Kategorien omfatter teknologi beregnet på romfart og opplæring knyttet til dette.