Norskspråklige nettsteder som omhandler kustige språk, også kalt planspråk. Det mest kjente eksemplet er esperanto.
Norskspråklige nettsteder om planspråket esperanto.