Norskspråklige nettsteder om språk og lingvistikk (språkvitenskap).
Norskspråklige nettsteder som omhandler kustige språk, også kalt planspråk. Det mest kjente eksemplet er esperanto.