Kjemi er læren om stoffene, deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner.