Kategori for sider om elementærpartikler og utforskingen av disse (inkl. akseleratorerer).