Kategorien omfatter kvantemekanikk, både ikke-relativistisk og relativisisk, og inkluderer også kvante-feltteori.