Kategori for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske fenomen.
Sider som omhandler elektrisitet kan tenkes å passe bedre i World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Elektronikk eller World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Energi. Plassering i en av disse kategoriene bør vurderes.