Naturvitenskap som omfatter materiens oppbygning og de kreftene som ligger til grunn for naturprosessene.
Sider som omhandler elektrisitet kan tenkes å passe bedre i World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Elektronikk eller World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Energi. Plassering i en av disse kategoriene bør vurderes.
Kategori for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske fenomen.
Sider som omhandler elektrisitet kan tenkes å passe bedre i World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Elektronikk eller World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Energi. Plassering i en av disse kategoriene bør vurderes.
Biografier om fysikere.
Kategorien omfatter kvantemekanikk, både ikke-relativistisk og relativisisk, og inkluderer også kvante-feltteori.
Fysikkrelaterte organisasjoner. Innbefatter blant annet interesseorganisasjoner og studentforeninger.
Kategori for sider om elementærpartikler og utforskingen av disse (inkl. akseleratorerer).