Biologi er læren om det levende og omfatter de tre grunnleggende vitenskapene botanikk, zoologi og paleontologi.