Organisasjoner og foreninger med astronomi som interessefelt.