Astronomi er regnet som den eldste av naturvitenskapene. Den er vitenskapen om verdensrommet og omfatter himmellegemenes stilling, bevegelse, struktur og kjemi.
Organisasjoner og foreninger med astronomi som interessefelt.
Sider om solsystemet, eller deler av dette (dvs. solen, planeter i solsystemet).