Denne kategorien omfatter vitenskap i en bred definisjon av ordet: Naturvitenskap, matematikk, humanoria, ingeniørfag og teknikk.
Norskspråklige nettsteder om landbruk og landbrukslære.
Astronomi er regnet som den eldste av naturvitenskapene. Den er vitenskapen om verdensrommet og omfatter himmellegemenes stilling, bevegelse, struktur og kjemi.
Her finnes norskspråklige bettsted om avvikende ag alternativ vitenskap. Dette kan være alt fra læren om det paranormale til påstander om at jorden er flat.
Biologi er læren om det levende og omfatter de tre grunnleggende vitenskapene botanikk, zoologi og paleontologi.
Naturvitenskap som omfatter materiens oppbygning og de kreftene som ligger til grunn for naturprosessene.
Sider som omhandler elektrisitet kan tenkes å passe bedre i World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Elektronikk eller World/Norsk/Vitenskap/Teknologi/Energi. Plassering i en av disse kategoriene bør vurderes.
Kjemi er læren om stoffene, deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner.
Kun sider på norsk. Engelsk språklige sider henvises til http://dmoz.org/Science/Math/Academic_Departments/Europe/Norway/
Norskspråklige nettsteder om språk og lingvistikk (språkvitenskap).
Teknologi omfatter læren om og studiet av praktiske framgangsmåter i håndverk og industri samt bruk av vitenskapelige resultater for å oppnå bestemte mål.
Teoretiske utredninger bør vurderes om de hører hjemme her eller i World/Norsk/Vitenskap/Fysikk. Sider om salg av ferdige produkter skal inn under passende katalog i World/Norsk/Handel.