Denne kategorien inneholder norskspråklige nettsteder som handler om kiting.
Her legger du til norskspråklige nettsteder som handler om kiting. Titler og beskrivelser bør alltid skrives på norsk.

Engelskspråklige sider om norske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Norway, mens andre engelskspråklige sider plasseres under Top. Sider på andre språk plasseres i riktig språklig kategori i World.

mer informasjon (kun redaktører)

Kategori for kiteklubber i Norge.