Rollespill kan løselig sammenlignes med barns "politi og røver"-leker, eller med improvisert teater. Deltagerne spiller hver sin rolleperson i en mer eller mindre fiktiv verden. Kategorien omfatter verbalt rollespill. Laiv/levende rollespill dekkes av en egen kategori. I verbalt rollespill (også kalt bordrollespill, engelsk "tabletop roleplaying" eller "roleplaying game") sitter vanligvis spillerne rundt et bord og beskriver hva rollene deres gjør. All handling foregår verbalt/i fantasien (som et radioteater uten manuskript).
Datarollespill dekkes av kategorien Dataspill, og rollespill over Internett dekkes av Internettspill. Nettsteder som hovedsakelig omhandler kjøp og salg av spill hører hjemme i World/Norsk/Handel/Leker og spill. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.
I levende rollespill (også kalt live eller laiv, etter engelsk "live roleplaying" eller "live action roleplaying") utfører spillerne handlingene til rollene deres mer eller mindre på ordentlig, gjerne med kostymer og utstyr tilpasset spillverdenen. (Man har regler for simulering av kamp, magi og annet man ikke kan eller vil utføre på ordentlig.)

Se også beskrivelsene for rollespill og levende historie.