Foreninger og uformelle spillgrupper som driver med en eller flere typer spill.