Denne kategorien er for nettsteder om og med spill for gevinster. Merk at spill listet i denne kategorien ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med norske lover og forskrifter.

Se også retningslinjer for hasardspillkategorier (på engelsk).

Norsk kategori for bingo da det er nok sider til å ha en egen kategori
Skal inneholde bingosider med et visst nivå på innhold og artikler. Rene bingo sider med kun software og reklame bør/skal ikke listes her