Alle typer spillfestivaler (noen ganger kalt "con" etter engelsk "convention" eller kongress), for en eller flere typer spill. For turneringer i spesifikke spill, se også under kategorien for typen spill.