Her finner du norskspråklige nettsteder om alle slags spill, som brettspill, dataspill, kortspill, rollespill og internettspill.
Nettsteder som hovedsakelig omhandler kjøp og salg av spill hører hjemme i World/Norsk/Handel/Leker og spill. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.
Brettspill spilles vanligvis med brikker på en eller annen form for brett. Kategorien omfatter bl.a. klassiske spill som sjakk og backgammon, familiespill som Monopol og Ludo, strategiske spill som Axis & Allies og Diplomacy og miniatyrspill som Warhammer Fantasy Battles.
Brettspill over internett dekkes av kategorien Internett. Nettsteder som hovedsakelig omhandler kjøp og salg av spill hører hjemme i World/Norsk/Handel/Leker og spill. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.
Dataspill omfatter PC-spill, TV-spill og andre spill som bruker lignende utstyr, med unntak av spill som først og fremst spilles over internett.
Spill som først og fremst spilles over internett dekkes av kategorien Internett. Nettsteder som hovedsakelig omhandler kjøp og salg av spill hører hjemme i World/Norsk/Handel/Leker og spill. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.
Alle typer spillfestivaler (noen ganger kalt "con" etter engelsk "convention" eller kongress), for en eller flere typer spill. For turneringer i spesifikke spill, se også under kategorien for typen spill.
Denne kategorien er for nettsteder om og med spill for gevinster. Merk at spill listet i denne kategorien ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med norske lover og forskrifter.

Se også retningslinjer for hasardspillkategorier (på engelsk).

Internettspill er spill som først og fremst spilles over internett. Kategorien omfatter bl.a. webbaserte spill, MUD og spill per epost. Enkelte av nettstedene vil kunne gi mulighet for spill om penger. ODP har ikke tatt stilling til lovligheten av dette. Se også Dataspill.
Dataspill som ikke først og fremst spilles over Internett hører hjemme i Dataspill. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.
Foreninger og uformelle spillgrupper som driver med en eller flere typer spill.
Kortspill omfatter både spill med klassisk kortstokk, som bridge og poker, samlekortspill som Magic og Pokemon, og spill med andre typer kortstokker. Kortspill over internett dekkes av kategorien Internett.
Nettsteder relatert til kortspill med egen undergruppe skal legges til der. Kortspill over internett dekkes av kategorien Internett. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.
Rollespill kan løselig sammenlignes med barns "politi og røver"-leker, eller med improvisert teater. Deltagerne spiller hver sin rolleperson i en mer eller mindre fiktiv verden. Kategorien omfatter verbalt rollespill. Laiv/levende rollespill dekkes av en egen kategori. I verbalt rollespill (også kalt bordrollespill, engelsk "tabletop roleplaying" eller "roleplaying game") sitter vanligvis spillerne rundt et bord og beskriver hva rollene deres gjør. All handling foregår verbalt/i fantasien (som et radioteater uten manuskript).
Datarollespill dekkes av kategorien Dataspill, og rollespill over Internett dekkes av Internettspill. Nettsteder som hovedsakelig omhandler kjøp og salg av spill hører hjemme i World/Norsk/Handel/Leker og spill. Engelskspråklige nettsteder om spill hører hjemme i Games.