Norske studenter er organisert i flere organisasjoner.
Politiske studentorganisasjoner i Norge.