Om væpnede konflikter, krigføring, opprustning, nedrustning, miljømessige og økonomiske konsekvenser av krigføring, våpenbruk og beslektede temaer.