Kategorien er tilegnet guder, mytiske skapninger og andre skikkelser som står sentralt i Åsatru.