New Age er et samlebegrep for visse åndelige grupper og livssyn som oppsto på 1980-tallet. Navnet kommer av det oppfatningen at solen ved vårjevndøgn ikke lenger vil stå i fiskenes tegn, men i vannmannen. Når dette skjer forventes en ny tid. New Age er ingen organisasjon og kan knapt nok betegnes som en trosretning. Den består av personlige nettverk, messer, kurs og forleggervirksomhet.