Norskspråklige nettsted med informasjon om og for kirkesamfunn.
Til denne kategorien sendes kun norskspråklige nettsteder som drives av adventister og som handler om adventistene.
Syvendedags adventistsamfunnet ble organisert som eget kirkesamfunn i 1863, og i 1879 ble den første menigheten i Norge opprettet i Oslo. Adventistene helligholder lørdagen som hviledag og tror at Jesus snart skal komme igjen. De legger stor vekt på helsetiltak, og avholder seg blant annet fra alkohol, tobakk og svinekjøtt. Samfunnet har omtrent 11 millioner medlemmer verden over, og i Norge er de omtrent 6000 medlemmer som er fordelt på 70 menigheter. Adventistene tror på evangeliet og frelsen i Jesus Kristus ved tro alene, og på Bibelen som Guds inspirerte ord og eneste rettesnor for troen. Adventistene har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen.
Til denne kategorien sendes kun norskspråklige nettsteder som drives av adventister og som handler om adventistene.
Her finnes norskspråklige nettsted som handler om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Mormonere).