For beskrivelse av esoteriske og okkulte livssyn, se her (på engelsk).
Denne kategorien er for nettsteder som gir kunder mulighet til å bestille varer og tjenester som har med religion og livssyn å gjøre. Typiske eksempler er:
  • Onlinesystem med handlevogner som lar kunden bestille direkte over nettet.
  • Onlinesystem med handlevogner som lar kunden lage en ordreblankett som kan sendes til butikken med posten eller via fax.
  • Enkle produktkataloger med priser som kunden kan bestille fra over telefon eller per brev.
Humanisme er filosofi/livssyn som setter mennesket og de menneskelige verdier i sentrum. I filosofihistorisk forstand en åndsretning som under renessansen strebet etter human dannelse ved studium av oldtidens litteratur og filosofi. Sentrale representanter er Erasmus fra Rotterdam, Michel Montaigne og Thomas More. Fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet snakker man om nyhumanismen (Herder, Goethe, Schiller o.a.), og blant vår tids filosofer har franskmannen Jacques Maritain og svensken Ingemar Hedenius stått for henholdsvis kristne og ikke-kristne humanistiske idealer. I Norge har humanismen vært representert av bl.a. Nansenskolen på Lillehammer, grunnlagt av Kristian Schjelderup og Anders Wyller.
Denne kategorien inneholder nettsteder som kritiserer en religion eller et livssyn, eller aspekter ved det.
New Age er et samlebegrep for visse åndelige grupper og livssyn som oppsto på 1980-tallet. Navnet kommer av det oppfatningen at solen ved vårjevndøgn ikke lenger vil stå i fiskenes tegn, men i vannmannen. Når dette skjer forventes en ny tid. New Age er ingen organisasjon og kan knapt nok betegnes som en trosretning. Den består av personlige nettverk, messer, kurs og forleggervirksomhet.
Norskspråklige nettsteder om paganisme (hedenskap). Paganisme er livsbetraktninger som bygger på gamle førkristne religioner.