I denne kategorien finner du nettsider som omhadler offentlige instanser, riksstyre og overnasjonale myndigheter generelt. Norske myndigheter er sortert i en egen underkategori.