Her finnes norskspråklige nettsted om lov og rett, rettsvitenskap, lover og forskrifter, advokater og annen rettshjelp, og om den dømmende statsmakt.
I denne kategorien finner du nettstedene til advokatfirma og advokaters praksis. Merk at dette ikke begrenser seg til norske advokater og -firma. Det kan dermed forekomme nettsteder i denne listen som ikke nødvendigvis har rett til å drive rettshjelp i Norge. Kravet for å komme med i denne listen er at informasjonen er publisert på norsk, uansett hvor advokaten har sin praksis. Den norske definisjonen på en advokat er en jurist som erhvervsmessig yder rettshjelp og som kan opptre på vegne av sine klienter i retten. I Norge må en advokat ha bevilling.
Her finner du norskspråklig informasjon om domstoler. Det er ikke noe krav at domstolen har noen myndighet i Norge, men nettstedet må altså være på norsk.
I likhet med en advokat yter en rettshjelper juridisk rådgivning, er utdannet jurist og innehar rettshjelpsbevilling. Rettshjelpere gjør alt juridisk arbeide som en advokat gjør, men dersom saken ender i retten, må rettshjelperen ha samtykke fra domstolen for å prosedere saken. Rettshjelpere kan også ta fri rettshjelp-saker som dekkes av staten.