Holocaust - (av gr. - fullstendig brent / brennoffer) - også kjent under den hebraiske betegnelsen Sho'ah (השואה), og "Endlösung". Betegnelse på Hitler-regimets organiserte folkemord under 2. verdenskrig.
Kategorien gjelder kun nettsted som i all hovedsak handler om folkemord før og under 2. verdenskrig, i forbindelse med det såkalte Holocaust-systemet, eller som har betydelige ressurser om dette.

Holocaust brukes i denne sammenhengen ikke som et eksklusivt begrep for forfølgelse av jøder; men som et vidt begrep for systematisk tilintetgjøring av "uønskede grupper".

Moritz Rabinowitz (20.09.1887 - 27.05.1941) Opprinnelig fra Polen, ankom Norge i 1909 og Haugesund i 1911. Døde i Sachsenhausen den 27. Mai 1941 av lungebetennelse. Rabinowitz' historie ble filmatisert i "Mannen som elsket Haugesund" i 2003. På minnedagen for Holocaust, 6. mai 1986, reiste Haugesund kommune en minnestein over Moritz Rabinowitz.