Kategorien er tilegnet bunkere, kystfort, festninger og andre fortifikasjoner som ble bygd under andre verdenskrig, eller spilte en viktig rolle under krigen.