Nettsted som omhandler 2. verdenskrig, samt relevante hendelser i tiden før og etter.
Kategorien gjelder kun nettsted som i all hovedsak handler om folkemord før og under 2. verdenskrig, i forbindelse med det såkalte Holocaust-systemet, eller som har betydelige ressurser om dette.

Holocaust brukes i denne sammenhengen ikke som et eksklusivt begrep for forfølgelse av jøder; men som et vidt begrep for systematisk tilintetgjøring av "uønskede grupper".

Kategorien er tilegnet bunkere, kystfort, festninger og andre fortifikasjoner som ble bygd under andre verdenskrig, eller spilte en viktig rolle under krigen.
Holocaust - (av gr. - fullstendig brent / brennoffer) - også kjent under den hebraiske betegnelsen Sho'ah (השואה), og "Endlösung". Betegnelse på Hitler-regimets organiserte folkemord under 2. verdenskrig.
Kategorien gjelder kun nettsted som i all hovedsak handler om folkemord før og under 2. verdenskrig, i forbindelse med det såkalte Holocaust-systemet, eller som har betydelige ressurser om dette.

Holocaust brukes i denne sammenhengen ikke som et eksklusivt begrep for forfølgelse av jøder; men som et vidt begrep for systematisk tilintetgjøring av "uønskede grupper".

Nettsted som tar for seg organisert og uorganisert motstandskamp under 2. Verdenskrig.