Nettsted som omhandler 2. verdenskrig, samt relevante hendelser i tiden før og etter.
Kategorien gjelder kun nettsted som i all hovedsak handler om folkemord før og under 2. verdenskrig, i forbindelse med det såkalte Holocaust-systemet, eller som har betydelige ressurser om dette.

Holocaust brukes i denne sammenhengen ikke som et eksklusivt begrep for forfølgelse av jøder; men som et vidt begrep for systematisk tilintetgjøring av "uønskede grupper".

Her finnes nettsted med biografier og informasjon om historiske personer.