Servicedyr er dressert til å hjelpe mennesker med forskjellige funksjonshemninger.