Mennesker med funksjonshemninger - hvordan de lever, lærer, arbeider, leker og reiser. Kategorien omfatter også relaterte nyheter, studier, informasjon og statisikk, så lenge det ikke eksisterer en annen kategori hvor dette hører hjemme.

Denne kategorien er primært om mennesker med funksjonshemninger.

Nettsteder om ansettelse, arbeid og yrkesliv for funksjonshemmede. Kategorien innbefatter også informasjon fra nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner.
Nettsteder om ansettelse, arbeid og yrkesliv for funksjonshemmede. Kategorien innbefatter også informasjon fra nasjonale og internasjonale bedrifter og organisasjoner.

Nettsteder som er rettet mot en bestemt kommune eller fylke kan foreslås til en passende regional kategori

Informasjon, forsking og data om hjelpemidler.
Servicedyr er dressert til å hjelpe mennesker med forskjellige funksjonshemninger.